Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan DOS KÜLTÜR VE EĞLENCE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (ExitVR olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum(Müşteri olarak anılacaktır) arasında ExitVR'a ait olan http://www.exitvr-tr.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin(Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda alacağı hizmetler karşılığında ExitVR’ a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

Madde 3- Sorumluluklar

3.1: ExitVR, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile ExitVR ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, toplam miktar ile belirtilerek müşterinin ödemesi gereken ücretler ExitVR tarafından sitede bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra ExitVR, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin PNR kodunu müşteriye iletecek ve belirtilen gün ve saatte hizmeti sunacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde ExitVR tarafından verilen uyarılara uyacağını taahhüt eder.

3.5: ExitVR, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş sanal kaçış odası oyunu oynatma hizmetini yürütecektir.

Madde 4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından ExitVR’a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu oyun saati kadardır.

Madde 5- Ücret

5.1: İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır.

5.2: ExitVR önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret Siteden kredi kartıyla ödenir.

5.4: ExitVR, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti başka müşteriler için erişilebilir tutma hakkını saklı tutar.

5.5 : Sipariş esnasında belirtildiği gibi oyun rezervasyon ve oyun oynatma hizmetlerinde geri ödeme yapılmaz.

Madde 6-Askıya alınma

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı ExitVR, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

Madde 7- Fesih

7.1: Müşteri işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da işbu sözleşmenin başında beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, ExitVR hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; ücretini geri isteyemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşterinin satın aldığı bileti iptal etme hakkı yoktur. Ancak oyun saatine 24 saat kala yazılı olarak ihtar etmek şartı ile biletini 6 ay içinde kullanmak üzere açığa alabilir.

Madde 8- İletişim ve bilgi adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

Madde 9- Ücretin ödenmemesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık internet sitesinde ödemeyi gerçekleştirmediği takdirde hizmet almak konusunda hakkını kaybeder.

Madde 10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

10.1: İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında ExitVR'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). ExitVR gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkarabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.